/ pravidelná cvičení / Metoda vědomé stopy pohybu /

TCHAJ-ŤI ČCHÜAN

Uměním a praxí tchaj-ťi se aktivně zabývám od roku 1995. Jako žákyně mistra Tomasze Nowakowského a Dr. Ming Wonga do roku 2013 v Centru Taoistických umění Zlatý Kopec, kde jsem byla v roce 2008 také jmenována instruktorkou. Od roku 2014 cvičím pod vedením mistra Zhai Hong Yina.

Ve své praxi se zaměřuji především na hledání spojitostí mezi vědomým pohybem vycházejícím ze znalostí klasických forem a jeho kultivovanou stopou v prostoru i na papíře. Těžištěm mého zájmu je vztah mezi uměním tchaj-ťi a kaligrafii. Hledání dynamické rovnováhy mezi jin a jang, mezi plností a prázdnotou zejména v jejím estetickém a filosofickém rozměru.
Vedu pravidelná cvičení pro dospělé i děti.

Pravidelná cvičení pro dospělé

se konají v tělocvičně Mateřské školy Sokolovská 182, Praha 8 (metro B - Palmovka). Za příznivého počasí probíhá cvičení na zahradě školky.

pondělí 
17:30 - 18:45 mírně pokročilí
18:50 - 20:05 pokročilí
20:10 - 21:10 individuální lekce a konzultace na základě osobní domluvy

 

logo_centrum_ved_stopy.png Další cvičení pro dospělé i děti se konají od října 2018 v nově založeném Centru vědomé stopy pohybu, v Šaldově 5, Praha 8 - Karlín.

V nabídce jsou kurzy:

  1. vědomý pohyb / základy tchaj-ťi - dospělí
  2. vědomá stopa pohybu/ dospělí
  3. Metoda vědomé stopy pohybu / dvojice dospělý + dítě

Podrobné informace a přihlášky na:
http://www.vedomastopapohybu.cz/cvsp.php

 

O Metodě vědomé stopy pohybu

Originální projekt Metody vědomé stopy pohybu jsem vytvořila v roce 2005 na základě propojení osobních zkušeností z praxe tchaji-ťi, profese výtvarné umělkyně a arteterapeutky.
„Písmo jako vědomá stopa pohybu“ je nová originální metoda na rozvoj grafomotoriky předškolních dětí. Originální metoda, jak předškolní děti komplexně připravit na výuku psaní ve škole a jak včas odhalit a řešit případné problémy a latentní potíže.

Projekt Vědomé stopy pohybu nachází paralelu mezi spontánním tělesným pohybem dětí a jeho následnou kultivací za pomocí cvičení prvků tchaj-ťi. Paralelu mezi rozvojem soustředěného pozorování předváděného pohybu a jeho grafického záznamu. Tedy přechodem od nevědomé stopy k vědomé. Nejdřív v oblasti pohybu celého těla, a následně v podobě jeho grafického záznamu.

Zaobírá se celkovou kultivací a harmonizací tělesného pohybu dětí jako nezbytného předpokladu k propojení mysli a těla. Hravou formou vede děti k soustředěnému pozorování a vědomému opakování pohybů. Využívá přitom princip dynamické rovnováhy protikladů ( jin- jang dle systému tchaj-ťi) a zachovává individualitu každého jednotlivce. Následně pak s dětmi převádí pohyb z prostoru do grafické – výtvarné stopy pohybu vodou na plochu – papíry velkého formátu.

Jako arteterapeutka pracuji s výtvarným projevem dětí a klientů mnoho let v Dětském centru Paprsek a uvědomuji se, nakolik je jejich projev ovlivněn stupněm handicapu na fyzické nebo psychické úrovni.
Schopnost správně uchopit nástroj v ruce, nebo jenom zaměřit a udržet pozornost přímo ovlivňuje grafickou stopu pohybu a výtvarný projev.
Praxí pohybového umění tchaj-ťi se aktivně zabývám dlouhá léta, poslední roky i jako instruktorka Centra taoistických umění. Velmi zřetelně proto vnímám paralely mezi pohybovým a výtvarným projevem.
Cvičení jednotlivých forem tchaj-ťi představuje koordinované plynulé vědomé pohyby, které, pokud bychom chtěli zaznamenat grafickým způsobem, dotýkáme se kaligrafie – mistrovství krásného psaní. Písmo-rukopis možno považuji za záznam stopy našeho vědomého tělesného pohybu. Ne nadarmo je rukopisné písmo považováno za zrcadlo harmonie člověka ve smyslu propojení mysli a těla.

Proto, aby se dítě naučilo správně psát, je nevyhnutné nabízet mu v předškolním věku nejdříve dostatek prostoru a podnětů pohybově se vyžít a zanechávat za sebou grafickou stopu jakéhokoliv druhu. Stopu zcela spontánní – nevědomou. Poté kultivovat vnímání těla – proporcí, prostoru, rozvíjet možnosti soustředěného napodobování předváděného pohybu, dynamiky a podobně.
A nakonec propojovat vědomý pohyb těla a jeho grafickou stopu na papíře.
Uvolněný soustředěný vědomý pohyb a jeho vědomá stopa jsou dobrým předpokladem pro rozvoj a zvládání grafomotorických dovedností, které dítě Metodou vědomé stopy pohybu plynule a hravou formou přivedou k následné výuce rukopisného písma. Čím víc se nám povede kultivovat a zvědomit pohybový projev – tím bude jeho grafická stopa víc harmonická a srozumitelná.
Metoda vědomé stopy pohybu je určena dětem předškolního věku (5-7let) a slouží i jako prevence případných grafomotorických obtíží, které se v tomhle věku začínají projevovat.
Pokud dítě nezvládá ani hrubou motoriku a jeho pohyby postrádají koordinaci, pokud má potíže soustředit se a napodobit i jednoduchý pohyb můžeme předpokládat, že podobné potíže se analogicky projeví i v jeho grafické stopě a to se také v metodě projeví.
Vědomá stopa nabízí způsob jak hravou formou kultivovat pohyb děti a následně i jeho grafickou stopu. Ta se dělá vodou nejdříve jenom prsty, pak s použitím houbiček malého formátu a nakonec kulatými tlustými štětci s dlouhou dřevěnou násadou.
Ke kultivaci pohybu slouží vybrané prvky z uceleného systému pohybového umění tchaj-ťi.

Společným cvičením Metoda vědomé stopy pohybu podporuje také sociální vztahy ve skupině a rozvíjí i další dovednosti jako kreativitu, prostorové a estetické vnímání, celkovou pružnost a ohebnost, dále otužuje dětský organizmus a vede k správnému držení těla a vědomému dýchání.
Metoda byla jako pilotní projekt ověřována v MŠ Sokolovská (www.mssokolovska.cz) a následně zařazena do systému rozvoje grafomotoriky předškolních dětí.

 

Nový web speciálně pro Metodu vědomé stopy pohybu: http://www.vedomastopapohybu.cz/

Od října 2016 je spuštěn nový web speciálně pro Metodu vědomé stopy pohybu, kde naleznete všechny potřebné informace nejenom o Metodě, ale i bohatu fotodokumentaci a aktuální informace o seminářích a novinkách k Metodě.
http://www.vedomastopapohybu.cz/

 

Písmo jako vědomá stopa pohybu

Pokud vás Metoda vědomé stopyvpohybu zaujala a chtěly by jste se o ní dovědět více, doporučuji knihu
Písmo jako vědomá stopa pohybu – cvičení a malování s prvky tchaj-ťi na rozvoj grafomotoriky předškolních dětí. (vydalo DYS-centrum 2009)

Kniha se kromě jiného zamýšlí nad hrozbou „grafické negramotnosti“ v dnešní době, varuje před povrchností a zanedbáváním péče o rukopis. Upozorňuje na daň za požadavky jako je rychlost, flexibilita, úspěch v podobě ztráty prožitků, vjemů, hloubky a zkušeností.
Písmo-rukopis prezentuje jako zaznamenanou stopu našeho vědomého tělesného pohybu, zrcadlo harmonie člověka v smyslu propojení mysli a těla. Písmo představuje jako nenahraditelný prostředek komunikace a jeho znečitelňování považuje za varující projev selhávání komunikace vůbec. Komunikace samých se sebou, svým tělem,i komunikace mezi lidmi.
Kniha je bohatě doplněna fotodokumentací z praxe Metody vědomé stopy pohybu a naleznete v ní i vyjádření odborníků souvisejících oborů: z oblasti umění tchaj-ťi – mistra Tomasze Nowakowského, z oblasti předškolní pedagogiky – Mgr. Ludmily Šprachtové, ředitelky Mateřské školy, Prof.akad.mal. Jana Solpery, autora české klasifikace písem a předního odborníka na písmo a typografii, Prof.MUDr. Vladimíra Komárka CSc., přednosty Kliniky dětské neurologie UK 2.LF a FN Motol a PhDr. Jaroslava Šturmy, předsedy Českomoravské psychologické společnosti, člena vědecké rady Evropské společnosti psychologie písma a ředitele Dětského centra Paprsek.

Pokud by jste tuto Metodu vědomé stopy pohybu chtěli využívat ve své školce, kontaktujte DYS - centrum v Praze (www.dyscentrum.org), které pořádá semináře Písmo jako vědomá stopa pohybu akreditované MŠMT, anebo přímo mě - autorku Metody a lektorku seminářů.

Soukromé lekce a individuální konzultace

Soukromé lekce a individuální konzultace k metodě Vědomé stopy pohybu – na základě domluvy:

e-mail: tana.svat@seznam.cz
mobilní telefon: (00420) 604 723 021
telefon:(00420) 284 826 848

 

Citace na zadní straně obálky knihy Písmo jako vědomá stopa pohybu

„Při řešení každé krize, a naše běžné rukopisy takovou krizi už mnoho let dokazují, je obvykle nutné se vrátit na samý začátek, v tomto případě k přetvoření gesta ve vizuální znak. Jednou z možných cest, jak posílit schopnost naučit se dobře psát, je metoda Táni Svatošové-Cipárové, kterou v této své knize představuje.“
Prof. Jan Solpera, akad. mal.

„Projekt Táni Svatošové je cenný nejen proto, že autorka v něm využívá své dlouholeté zkušenosti z praxe tchaj-ťi čchüan a kaligrafie, ale především poskytuje dětem základ pro vývoj celkového syntetického vnímání a myšlení.“
Tomasz Nowakowski, mistr tchaj-ťi

„Projekt akad. mal. Táni Svatošové „Vědomá stopa“ mohu doporučit k využívání v předškolních zařízeních jako vhodný způsob rozvoje grafomotoriky.“
Mgr. Ludmila Šprachtová, ředitelka MŠ

„Z hlediska neuropsychického vývoje má význam i to, že způsob provádění „tchaj-ťi cvičení“ nemá jen prostorově pohybovou rovinu, ale i rovinu „esteticko-poetickou“. Nejde tedy jen o techniku, ale i o prožitek – z tohoto hlediska může projekt Táni Svatošové přispět k rozvoji a harmonizaci jak neokortikálních („racionálních“), tak i limbických („pocitových“) okruhů.“
Uvědomil jsem si, že existuje řada styčných ploch či průniků jak s vývojovou neurologií, tak i psychobiologií a že předkládaná metodika může být využita nejen k rozvíjení určitých dovedností u zdravých předškolních dětí, ale také u dětí trpících různými neurovývojovými poruchami. Utvrdil mě v tom i výrok maminky chlapce s lehčím motorickým a řečovým opožděním: „Pavlík nedokáže spojit myšlenku a pohyb“.
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

„Přístup, kterým do tajů písma uvádí děti paní Táňa již od přípravného období ve věku mateřské školy umožňuje dítěti do společného projektu zakomponovat sebe sama, s jeho cítěním a prožíváním, zanechat v osvojovaných tvarech zcela osobní pečeť. Tato přirozená, hravá cesta je nesmírně cennou právě proto, že dítě, aniž by tušilo, že jde o velmi vážnou činnost s důsledky pro jeho celkový vývoj, může stále být dítětem, které si hraje a má k takové hře při sobě moudřejšího, dospělého partnera a průvodce.“
Dík za to, paní Táňo Svatošová, že nám přinášíte další cenný nástroj k lepšímu pochopení dítěte a pomůcku na cestě podpory jeho vývoje.
PhDr. Jaroslav Šturma, dětský psycholog

Ke stažení

Písmo jako vědomá stopa pohybu (*.pdf) článek vyšel v lednovém čísle 2012 v měsíčníku Poradce ředitelky MŠ, který vydává Nakladatelství FORUM.© Tanart 2012